Descoase

Artișt(i): 
Curator: 
Ami Barak
Joi, August 27, 2020 to Dum, Septembrie 27, 2020
Pusha Petrov creează opere care depășesc cu mult gestul fizic al apăsării declanșatorului. Expoziția aceasta este un succint panoramic al intensei sale activității din ultimii ani, incluzând totodată și o nouă creație. Cercetările sale urmează un parcurs de la obiect la individ și se dezvăluie prin serii fotografice, așa cum declară însăși artista, și scot la iveală o identitate ascunsă ce se disimulează în spatele a ceea ce percepem într-o primă vizualizare.
 
Făcând parte ea însăși dintr-o comunitate a bulgarilor din Banat, atenția artistei este focusată pe ideea apartenenței și a identității, fiind abordată în sensul său larg, evidențiind o atracție fățișă pentru singularități culturale. Așa cum mărturisește chiar artista, „mă interesează să observ atât detalii și gesturi ale vieții cotidiene, cât și atitudini ce continuă să marcheze și să conserve singularitatea fiecăruia. În spatele acumulărilor și a diversității obiectelor manufacturate și atent colectate, individul este simultan absent și prezent, un paradox al modernității noastre.”