Spații în aparență. Aruncarea simțurilor dincolo de cealaltă parte a lucrurilor

Artișt(i): 
Curator: 
Cătălin Gheorghe
Vin, Noiembrie 06, 2020 to Lun, Decembrie 07, 2020
Expoziția realizată de Sari Palosaari propune deschiderea unei interogații despre posibilitatea depășirii prejudecăților inserate în modul nostru de a ne raporta la lucrurile din natură și din cotidian prin intermediul unor meditații artistice asupra certitudinii cunoașterii noastre științifice. Experimentele de percepție realizate în cadrele minimale ale imaginii video, conceptuale și meditative, și ale prezenței materiale ale pământului, sticlei, plasticului, lichidului, se transformă în experiențe de gândire potențate de referințe la filosofia hibridă a noului materialism și a studiilor științifice și la capacitatea publicului de a își calibra sensibilitatea în relație cu specificitatea dinamicii vizitării expoziției în straturile poroase ale spațiului.
 
În subsidiaritatea practicii artistei finlandeze Sari Palosaari se pot identifica fire contra-narative substrase din fapte și situații reale care însă se abstractizează poetic și filosofic în procesul producției editării ori al gândirii instalării expoziționale. Fie că lucrează cu obiecte care performează (prin injectarea în materie a unui „agent silențios” [„snail dynamite”] care expandează și desface obiectele pe parcursul expunerii lor), fie că deconstruiește imaginile filmate (prin procese de editare bazate pe suprapuneri și descompuneri ale temporalității filmării), Sari Palosaari este interesată de relatarea impactului schimbării în realitatea trăită, într-o lume care se dez-ordonează compulsiv, auto-performându-se.
 
În cazul expoziției de la Borderline Art Space, Sari Palosaari propune explorarea conceptului de „exterioritate-în-interior” (eng. exteriority-within) elaborat de Karen Barad în încercarea sa de a descrie filosofia realismului agențial. Pe scurt, termenul utilizat de Barad se referă la acceptarea faptului că granițele lucrurilor sunt poroase și se schimbă în funcție de situarea noastră din perspectiva diferitor câmpuri ale cunoașterii. Lucrurile și oamenii pot intra-acționa generând astfel momente de deschidere, dar și de separare. Noțiunea de „exteriority-within-phenomena” (exterioritate-în-interiorul-fenomenelor) e abordată din perspectiva neîncrederii în posibilitatea de a înțelege ceea ce vedem ca manifestându-se în afara noastră, câtă vreme spațialitatea aflată în afara percepției noastre este captată prin limbaj, însă a cărei topologie se poate afla într-o continuă schimbare datorată unei separabilități agențiale. Astfel, „exterioritatea-din-interior” readuce în discuție relația translativă dintre materie și discurs. Însă, relația noastră cu lumea înconjurătoare nu ar mai trebui să fie văzută ca fiind o relație de simplă reprezentare (din perspectiva unui homo depictor), ci mai curând ca fiind una de performare în interacțiune cu caracterul de agent al materiei. Modelele difracției, de pildă, iluminează natura indefinită a granițelor care performează o acțiune continuă cu care noi, ca spectatori, interacționăm, însă din perspectiva a ceea ce ne apare în funcție de modul în care ne aruncăm simțurile dincolo de cealaltă parte a lucrurilor.
 
Expoziția de la Borderline Art Space ar fi trebuit să se deschidă simultan, în oglindă, (în seara zilei de 6 noiembrie 2020) cu expoziția de la Centre Photographique Marseille, „Déplacer l’horizon”, din cadrul Bienalei Manifesta 13 (Les Parallèles du Sud), unde Sari Palosaari ar fi trebuit să expună o secvență intersecțională, inter-referențială cu expoziția din Iași. Datorită situației pandemice din Franța, expoziția din Marsilia a fost amânată până în ianuarie 2021, captându-ne astfel într-un interior agențial al exteriorității evenimentului.
 
Experimentele video prezentate în expoziție (în ordinea intrării în spațiu): „Slicing”, „Exteriority within – Twin Trees”, „Surfacing”.