Lera Kelemen - Pielea vegetală / Crevasă

Curator: 
Cristina Moraru
Mie, Septembrie 01, 2021 to Vin, Octombrie 01, 2021

Lera Kelemen adresează problematici ecologice, investigând relația co-determinantă dintre sine și
mediul înconjurător. Expoziția Pielea vegetală / Crevasă este o continuare a instalației omonime
Green Skin / Affective Interstice, reunind multiple suprafețe – precum: marmură, sol, piele și țesuturi
– integrate compozițional, în vederea cartografierii un spațiu liminal al interacțiunii dintre individ și
mediu înconjurător. Suprafețele sunt analizate ca zone de mediere și proiecție, în care contactul
reciproc dintre entități este spațializat. În ciuda aparenței sale vizuale, această structurare a
straturilor transcende reprezentarea prin stabilirea unei relații între suprafață și textură. Imaginea
trasează un spațiu senzorial, un câmp de straturi juxtapuse care conține coordonatele sale spațiale și
temporale. Extracțiile de țesuturi și sedimente, precum și suprapunerile de tencuială sau beton,
oferă rezonanță diversității elementelor texturale găsite în mediu înconjurător. Suprafața
piele/ecran se regăsește în țesătura texturii. Fiecare obiect structural conține propria sa istorie
încorporată în țesătură, care se constituie, de asemenea, și în intervalul care se creează între
obiecte. Dispunerea de elementele creează un plan de etaj. Inserțiile arhitecturale, privite de sus,
creează un aspect labirintic al interacțiunii dintre suprafețe, evidențiind relația dintre textură și
arhitectură: abstractizarea unei clădiri prin împărțirea acesteia în două elemente: suprafață și plan.
Suprafața învelește masa, sarcina arhitectului fiind aceea de a vitaliza suprafețele care îmbracă
aceste mase (Corbusier). Suprafața este materialul care oferă identitate acestei mase, citând
statementul lucrării video „textura este identitate” și făcând aluzie la elemente arhitecturale care
devin fațete ale mediului construit.