Aceasta nu este o expoziție

Curator: 
Cristian Nae
Vin, Octombrie 29, 2021 to Lun, Noiembrie 29, 2021

Demersul artistic și curatorial intitulat „Aceasta nu este o expoziție” utilizează în mod subversiv
strategiile de subcontractare și redistribuție a muncii artistice specific capitalismului post-industrial
descentralizat, transformând totodată procesul uzual de cercetare, producție și expunere artistică
individuală într-un travaliu colectiv de producție și redistribuție a cunoașterii. În primă instanță,
artistul a fost investit cu autoritate curatorială. La rândul său, artistul Dan Acostioaei a acceptat să
partajeze spațiul expozițional alocat, precum și capitalul de atenție astfel obținut, invitând să
participe la expoziție lucrători culturali - Situl vertical (Livia Pancu + Florin Bobu), Andreea Cioară și
Andrei Timofte - care au abordat subiecte similare cercetărilor pe care Acostioaei le-a întreprins
asupra ceramicii decorative arhitecturale produsă în perioada comunistă, în special în anii 1960 și
1970. Aceste preocupări se circumscriu activității sale de profesor în cadrul departamentului de Artă
Murală din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design din Iași, pe care Acostioaei o prelungește în
cadrul expoziției înțeleasă ca nu doar ca arhivă, ci și ca atelier deschis și continuu.
Prin intermediul acestor serii de gesturi care vizează redefinirea radicală a demersului artistic ca
proces educațional colectiv, subiectul expoziției se deplasează dinspre estetica modernismului
socialist și a arhitecturii socialiste, conjugate cu memoria proceselor de producție industrială în
perioada comunistă, către cadrele instituționale, culturale și economice care facilitează
comodificarea și extracția de plus-valoare și capital simbolic din procesul de cercetare și cunoaștere
artistică. Potrivit artistului, „cercetarea artistică devine o formă de exploatare ca <extracție
artistică>, termen care face referință și la un procedeu de restaurare a operelor de artă care se aplică
atunci când ceea ce este vizibil, fie el stratul de pictură, fie un basorelief sau o pictură murală, este
extras de pe suport în condițiile în care acesta este mult prea deteriorat. Fiecare dintre cei prezenți
în expoziție operează sau au operat astfel de extracții de capital simbolic. Proiectul socialist este
înglobat, la rândul său, de piață.